„Co po liceum?”. „Co po technikum?”. Pod koniec edukacji w szkole średniej te dwa pytania notorycznie zadają sobie uczniowie, stający przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji, które będą miały istotny wpływ na ich dalsze życie. Równie często te same pytania słyszą ze strony swoich najbliższych – wszak wybór jest wyjątkowo trudny i ważny.

Polski rynek pracy podlegał istotnym przemianom, które sprawiły, że pójście na studia nie jest już tak oczywistym wyborem jak jeszcze kilka lat temu. Czy dzisiaj bardziej „opłaca się” praca zaczęta tuż po szkole, czy pójście na studia? Powyższe pytanie jest jednym z tych, na które nie ma łatwych odpowiedzi. O wyborze dalszej ścieżki powinny zadecydować indywidualne predyspozycje, umiejętności oraz pasje. Jeżeli osoba po ukończeniu szkoły dysponuje odpowiednim przygotowaniem pozwalającym na wykonywanie satysfakcjonującej i opłacalnej pracy lub ma pomysł na rozkręcenie własnego biznesu nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmaterializowała swoje plany – studia w takim przypadku najprawdopodobniej nie będą jej do niczego potrzebne.

Może ona też, jeżeli czuje taką potrzebę, jednocześnie pracować i studiować w trybie zaocznym. Jeżeli natomiast absolwent szkoły średniej ma ściśle określoną ścieżkę dalszego rozwoju swojej kariery, wymagającą rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej, powinien zdecydować się na złożenie dokumentów rekrutacyjnych na wybranym kierunku lub kierunkach. Jednak decydując się iść na studia należy pamiętać o jednej rzeczy – o ile nie mówimy o kierunkach ścisłych, na pewną pracę po zdobyciu „magisterki” możemy liczyć jedynie decydują się pracować naukowo.

W innym przypadku ukończenie kierunku humanistycznego, szczególnie na bardziej „egzotycznych” kierunkach nie poprawi Naszej sytuacji na rynku pracy. Niestety wielu w dalszym ciągu o tym zapomina…