Wizyta w Muzeum II Wojny Światowej

6 grudnia 2017 r. klasa IIB wraz z opiekunami pojechała na wycieczkę do Gdańska, który uznawany jest za miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie  Środkowej.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej, które pokazuje światu doświadczenia wojenne Polski i innych krajów Europy  Środkowo-Wschodniej. Znajdujące się w nim ekspozycje opowiadają o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze, oporze wobec okupanta oraz wielkiej polityce mocarstw.

Wizyta w Muzeum na wszystkich wywarła ogromne wrażenie.