Święto szkoły

ŚWIĘTO SZKOŁY

W związku z kolejnymi rocznicami nadania szkole imienia „Ofiar Katynia” organizujemy:

  • turnieje wiedzy o zbrodni katyńskiej,
  • konkursy plastyczne,
  • turnieje recytatorskie,
  • spotkania z członkami Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi,
  • wystawy okolicznościowe.

Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli języka polskiego i muzyki przygotowują montaże słowno-muzyczne, które przypominają nam zdarzenia z 1940 roku, a recytowane w trakcie ich trwania utwory poetyckie i śpiewane pieśni patriotyczne podkreślają dramaturgię tamtych wydarzeń.

Ponadto odbywają się msze święte w kościele p.w. Najświętszego Sakramentu, podczas których uczniowie, nauczyciele, rodzice, członkowie Rodziny Katyńskiej  i mieszkańcy osiedla modlą się w intencji pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”.

Młodzież przygotowuje także prezentacje multimedialne na temat faktów historycznych dotyczących zbrodni katyńskiej, naszych pielgrzymek na cmentarze w Katyniu, Charkowie, Starobielsku i Bykowni.

Na lekcjach wychowawczych poświęconych tematyce patriotycznej nawiązujemy do postaci patrona szkoły, aby historia dotycząca wydarzeń z 194o r. stawała się one coraz bliższa każdemu uczniowi i aby młodzież odnajdywała w niej wzory do naśladowania.

Samorząd Uczniowski składa kwiaty i zapala znicze pod Pomnikiem Katyńskim.