Nadanie imienia szkole

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA OFIAR KATYNIA  PUBLICZNEMU GIMNAZJUM NR 16 W ŁODZI

4 marca 2006 roku, w przeddzień 66 rocznicy wydania przez Sowietów zbrodniczego wyroku na  22 tysiące wojskowych, policjantów i obywateli II Rzeczypospolitej, wziętych do niewoli i osadzonych w obozach i więzieniach, nasze gimnazjum przyjęło imię Ofiar Katynia.  Uroczystość składała się z dwóch części.

Część pierwsza odbyła się w kościele pw. Najświętszego Sakramentu. Podczas Mszy Świętej aktu poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Władysław  Ziółek, Metropolita Łódzki, w obecności proboszcza parafii, Wielebnego ks. Prałata Zdzisława Banula oraz kapelana Rodziny Katyńskiej w Łodzi ks. Infułata Bogdana Dziwosza. Świadkami tej podniosłej uroczystości byli nauczyciele, pracownicy, młodzież i rodzice  Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi oraz Rodziny Katyńskie z Łodzi i kraju. W  uroczystości wzięli też udział żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji i innych służb mundurowych, żołnierze Armii Krajowej i konspiracyjnych formacji zbrojnych, Sybiracy, kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, posłowie, radni, dyrektorzy i młodzież szkół łódzkich, delegacja Gimnazjum im. Ofiar Katynia z Piątnicy, harcerze i licznie  zgromadzeni mieszkańcy Osiedla Radogoszcz – Wschód.

Część druga odbyła się w gmachu szkoły.

Przewodnicząca Rady Miejskiej – p. Iwona Bartosik odczytała uchwałę Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadania imienia szkole.

Głos zabrał dyrektor szkoły – p. Wojciech Stręgiel.
Następnie przedstawiono akt erekcyjny Sztandaru i dokonano jego prezentacji.

Sztandar o wymiarach metr na metr w swym artystycznym wizerunku przedstawia:

 • na głównym płacie, na czerwonym tle białego orła  – godło Państwa Polskiego, a w dolnej części napis: „Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia”,
 • na odwrotnym płacie, na białym tle zarys Orderu Wojennego Virtuti Militari w kolorze jasnoniebieskim; na jego trzech ramionach widnieją nazwy miejscowości: „Charków – Katyń – Miednoje”, gdzie w 2000 roku otwarto Polskie Cmentarze Wojenne, a na czwartym ramieniu rok „1940” – tragiczna data dokonania przez Sowietów zbrodni ludobójstwa na polskich oficerach; w środku krzyża widnieje wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej, trzymającej w dłoniach przestrzeloną głowę,
 • drzewce o wysokości 225 cm wytoczone z jasnego dębu składa się z dwu skręconych części, z których każda zakończona jest mosiężnymi, srebrzonymi i patynowanymi okuciami,
 • górna część drzewca zakończona jest metalową głowicą, stanowiącą odlew orła w koronie, będącą kopią orła ze sztandarów wojskowych; orzeł osadzony jest na metalowej puszce z napisem: „16 PG”, stanowiącym skrót od nazwy 16 Publiczne Gimnazjum,
 • w puszce sztandarowej – na wieczna pamiątkę – umieszczone zostały: ziemia pobrana z Polskich Cmentarzy Wojennych w Charkowie, Katyniu i Miednoje, guzik z munduru oficera Wojska Polskiego z dołów śmierci Charkowa, akt erekcyjny Sztandaru Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi.

Sztandar ufundowany został przez Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Łodzi i przekazany społeczności Gimnazjum przez Prezesa Zarządu Janusza Lange w obecności Rodziców Chrzestnych sztandaru: Marii Blomberg i Jerzego Szletyńskiego.

Następnie głos zabrali:

 • p. J. Lange – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Łodzi,
 • p. A. Przewoźnik –Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który odznaczył szkołę Medalem „Pro Memoria” i dokonał dekoracji sztandaru,p. A. Przewoźnik –Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który odznaczył szkołę Medalem „Pro Memoria” i dokonał dekoracji sztandaru,
 • prof. Michał Seweryński – Minister Edukacji i Nauki,
 • prof. Witold Kulesza – dyr. GKŚZ przeciw NP (reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej),
 • Mirosław Orzechowski – wiceprezydent Łodzi,
 • Tadeusz Kaczor – Konsul Honorowy Rep. Węgierskiej
 • przedstawiciel delegacji Gimnazjum im. Ofiar Katynia z Piątnicy.

Kolejnym elementem uroczystości było uroczyste ślubowanie młodzieży naszego gimnazjum na sztandar szkoły.

Następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny przygotowany pod opieką nauczycieli.

Uczniowie oraz rada pedagogiczna nadali Państwu Kazimierze i Januszowi Lange tytuł „Honorowego członka społeczności szkolnej: za ogromne zaangażowanie i oddanie sprawom szkoły.

Następnie odbyło się otwarcie i zwiedzanie szkolnej Izby Pamięci.

Zaproszenie goście dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej i oglądali wystawę literatury o tematyce katyńskiej.