RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Szkoły — Anna Rogala

Zastępca dyrektora — Joanna Hillar-Skoneczna

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
Anna Rogala język polski, informatyka, edukacja fotograficzno-filmowa, bibliotekoznawstwo
Dorota Lingen język polski
Aleksandra Rybka język polski
Halina Kasprzak matematyka, informatyka
Ewa Pietrzak matematyka, informatyka
Ewa Lenart-Sztobryn język angielski
Agnieszka Maciejewska język angielski
Joanna Majchrzak język niemiecki
Aneta Przybysz język francuski
Paweł Zasadziński historia, wiedza o społeczeństwie
Dorota Michałkiewicz geografia, wiedza o społeczeństwie
Kamil Mróz geografia
Zuzanna Matczak biologia
Daniel Modnicki chemia
Marek Głowacki fizyka
Małgorzata Franc plastyka
Dorota Rumas zajęcia techniczne
Anna Rutkowska religia
Teresa Grabowska wychowanie fizyczne
Anna Szuba wychowanie fizyczne, informatyka
Mariola Rżanek etyka
Joanna Hillar-Skoneczna pedagog
Hanna Dębińska nauczyciel bibliotekarz