RADA PEDAGOGICZNA

Dyrektor Szkoły — Anna Rogala

Zastępca dyrektora — Dorota Michałkiewicz

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
Anna Rogala język polski, edukacja fotograficzno-filmowa, nauczyciel bibliotekarz
Dorota Lingen język polski
Joanna Paczyńska język polski
Aleksandra Rybka język polski
Halina Kasprzak matematyka, informatyka
Ewa Pietrzak matematyka, informatyka
Iwona Wojtczak matematyka, informatyka
Urszula Nowakowska stan nieczynny
Irena Ignasiak język angielski
Karolina Kijanka język angielski
Paweł Pachnowski język angielski
Joanna Majchrzak język niemiecki
Joanna Zeja język niemiecki
Aneta Przybysz język francuski
Paweł Zasadziński historia
Dorota Michałkiewicz geografia, wiedza o społeczeństwie
Kamil Mróz geografia
Zuzanna Matczak biologia
Ewa Piotrowska biologia
Martyna Baranowska chemia
Marek Głowacki fizyka
Dorota Rumas zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
Anna Tuckendorf zajęcia techniczne
Anna Rutkowska religia
Teresa Grabowska wychowanie fizyczne
Małgorzata Komodzińska wychowanie fizyczne
Anna Szuba wychowanie fizyczne, informatyka
Małgorzata Jędrzejczak-Podogrocka wychowanie do życia w rodzinie
Cezary Marasiński etyka
Joanna Hillar-Skoneczna pedagog
Monika Piekarska-Kruś psycholog
Anna Zientalska nauczyciel bibliotekarz, doradca zawodowy
Hanna Dębińska nauczyciel bibliotekarz