Konkurs literacko-plastyczny „Polecam Ci książkę”

Konkurs literacko-plastyczny „Polecam Ci książkę”

Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi zaprasza
uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie literacko-plastycznym.
Należy wykonać obwolutę przeczytanej książki.

Regulamin konkursu

I. Organizator

 • Biblioteka szkolna

II. Cele konkursu

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • popularyzacja działań plastycznych,
 • kształtowanie poczucia estetyki,
 • rozwijanie i prezentowanie uzdolnień plastycznych uczniów oraz propagowanie osiągnięć uczniów

III. Literatura

 • Książka wybrana z księgozbioru biblioteki szkolnej i przeczytana.

IV. Wymagania konkursowe

 • Zadaniem ucznia jest wykonanie obwoluty książki, własnego pomysłu.
 • Format pracy A4
 • Technika wykonania dowolna.
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.
 • Pracę należy podpisać na odwrocie obwoluty.

V. Terminarz

 • Zgłoszenia do konkursu trwają do 1 marca.
 • Konkurs trwa od 15 lutego do 26 marca 2018 roku.

VI. Kryteria oceny

 • Samodzielność wykonania pracy.
 • Poprawność edytorska.
 • Estetyka wykonania.
 • Ogólne wrażenie artystyczne.

VII. Uwagi końcowe

 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy i wizerunku ucznia.