Kalendarz pracy Gimnazjum nr 16 w roku szkolnym 2017/2018

KALENDARZ PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16

IM. OFIAR KATYNIA W ŁODZI W ROKU
SZKOLNYM 2017/2018

 

 

4.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
11.09.2017 Zebranie z rodzicami*
13.10.2017 Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

Dzień Edukacji Narodowej

6.11.2017 Zebranie z rodzicami*; konsultacje
4.12.2017 Zebranie z rodzicami*; konsultacje
23.12. – 31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
12.01.2018 Zakończenie I-go półrocza
15.01.2018 Zebranie plenarne rady pedagogicznej – zatwierdzenie wyników

klasyfikacji śródrocznej

Zebranie z rodzicami – podsumowanie I-go półrocza

29.01.-11.02.2018 Ferie zimowe
5.03.2018 Święto szkoły

Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

Zebranie z rodzicami; konsultacje

28.03.2018 Egzamin próbny dla klas III i test diagnostyczny dla klas II
29.03-3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
9.04.2018 Zebranie z rodzicami*; konsultacje
 

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

Egzaminy gimnazjalne – dni wolne od zajęć dla uczniów klas II

– część humanistyczna,

– część matematyczno-przyrodnicza,

– część z języka obcego nowożytnego

1.05.- 3.05.2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
4.05.2018 Dzień Projektów
21.05.2018 Zebranie z rodzicami* – powiadomienie o przewidywanych niedostatecznych ocenach rocznych lub nieklasyfikowaniu
31.05.-1.06.2018 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
8.06.2018 Bal pożegnalny klas III
18.06.2018

 

Zebranie rady pedagogicznej – przedstawienie wyników

klasyfikacji rocznej

14.06.2017 r.– ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

19-21.06.2017 r.- składanie wniosków o egzamin poprawkowy

22.06.2018

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego 2017/2018

Zebranie plenarne rady pedagogicznej – podsumowanie całorocznej działalności szkoły

28.08.2018 Egzaminy poprawkowe

* możliwe spotkania rady pedagogicznej przed każdym zebraniem z rodzicami

 

22 XII 2017 r., 28 III 2018 r., 30 IV 2018 r, 2 V 2018 r.; 1 VI 2018 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych