Przydział sal na zebrania i konsultacje

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI

II PIĘTRO

SALA

NAUCZYCIEL

SALA

NAUCZYCIEL

201A

p. I. Ignasiak 203B p I. Wojtczak (kl. II d)

202A

pedagog p. J. Hillar-Skoneczna 204B p. E. Pietrzak (kl. IIIc)

203A

p. Z. Matczak (kl. III b) 205B p. H. Kasprzak (kl. III d)

204A

kawiarenka 206B p. J. Majchrzak (kl. II a)

205A

p. K. Kijanka 208B p. M. Głowacki

206A I

p. J. Zeja

206A II

p. A. Przybysz

III PIĘTRO

SALA

NAUCZYCIEL

SALA

NAUCZYCIEL

301A

p. D. Michałkiewicz (kl. II b)

303B p. D. Lingen (kl. II e)

303A

p. D. Rumas

304B

p. E. Piotrowska

304A

p. A. Tuckendorf 305B p. P. Zasadziński (kl. III a)

305A

p. M. Jędrzejczak-Podogrocka

p. C. Marasiński

306B p. psycholog

p. M. Piekarska-Kruś

306A

p. P. Pachnowski 307B nauczyciele wf

307A

p. K. Mróz 308B p. J. Paczyńska (kl. II c)

309A

p. M. Baranowska 309B p. A. Rutkowska