Kalendarz pracy gimnazjum

KALENDARZ PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16

IM. OFIAR KATYNIA W ŁODZI W ROKU
SZKOLNYM 2018/2019

 

 

3.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
     10.09.2018 Zebranie z rodzicami*
Październik
12.10.2018
Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej
Dzień Edukacji Narodowej
5.11.2018 Zebranie z rodzicami*; konsultacje
3.12.2018 Zebranie z rodzicami*; konsultacje
23.12. – 31.12.2018  Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2019  Zakończenie I-go półrocza
14.01.2019  Zebranie rady pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
Zebranie z rodzicami – podsumowanie I-go półrocza
14.01.2019  Dzień Projektów
30.01- 31.01-1.02. 2019  Egzaminy próbne
11-24.02.2019  Ferie zimowe
4.03.2019  Święto Szkoły
11.03.2019  Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej
Zebranie z rodzicami; konsultacje
8.04.2019  Zebranie z rodzicami*; konsultacje
10.04.2019
11.04.2019
12.04.2019
  Egzaminy gimnazjalne

– część humanistyczna,
– część matematyczno-przyrodnicza,
– część z języka obcego nowożytnego

18-23.04.2019  Wiosenna przerwa świąteczna
1.05.- 3.05.2019  Dni wolne od zajęć dydaktycznych
           20.05.2019  Zebranie z rodzicami* – powiadomienie o przewidywanych   niedostatecznych ocenach  rocznych lub nieklasyfikowaniu
31.05.2019  Bal pożegnalny klas III
          13.06.2019  Zebranie rady pedagogicznej – przedstawienie wyników
klasyfikacji rocznej
12.06.2019 r.– ostateczny termin wystawienia  ocen rocznych
          21.06.2019  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego 2018/2019
Zebranie plenarne rady pedagogicznej – podsumowanie  całorocznej działalności szkoły

* możliwe spotkania rady pedagogicznej przed każdym zebraniem z rodzicami

 

2 XI 2019 r., 21 XII 2018 r., 2 V 2019 r.; 31 V 2019 r., 19.06.2019 r.
– dni wolne od zajęć dydaktycznych