Podręczniki

Tutaj znajdziecie spis podręczników używanych w naszej szkole

 

 

Idź do:

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

PODRĘCZNIKI DO I KL. GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W R. SZK. 2014/2015


JĘZYK POLSKI

M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski „Słowa na czasie” podręcznik do kształcenia               literackiego i kulturowego, wyd. Nowa Era

D. Chwastniewska, D. Rożek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc „Język polski. Nauka o języku” dla klasy                pierwszej cz. 1 i 2,  wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


MATEMATYKA

E. Duvnjak, E. Kokiernak-Jurkiewicz, M. Wójcicka „Matematyka wokół nas” podręcznik oraz zbiór zadań i testów, wyd. WSiP S.A. (wydanie czwarte)


FIZYKA

G. Ornat, T. Kulawik „Spotkania z fizyką” cz. 1, wyd.  Nowa Era


GEOGRAFIA

R. Malarz „ Planeta Nowa” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era


CHEMIA  

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin „Chemia Nowej Ery” podręcznik, wyd. Nowa Era

Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum. Nowa Era


BIOLOGIA  

Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas  „Puls Życia 1” podręcznik do biologii dla gimnazjum,  wyd. Nowa Era


PLASTYKA

K. Czernicka „Plastyka” Operon


HISTORIA

red. S. Roszak „Śladami przeszłości” podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum cz. 1,  Nowa Era                oraz ćwiczenia


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro” cz. 1, wyd. Nowa Era


RELIGIA

Spotkanie ze Słowem - podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy gimnazjum.

Wydawnictwo ŚWIĘTY WOJCIECH


JĘZYK ANGIELSKI*

„INTERFACE” 1 lub 2. Wydawnictwo MACMILLAN. Autorzy: Emma Heyderman, Fiona Mauchline.                 Wybór części podręcznika zależeć będzie od poziomu grupy

„NEXT MOVE” 1 lub 2. Wydawnictwo PEARSON. Autorzy: Jayne Wildman, Carolyn Barraclough, Tomasz Siuta. „UPBEAT” Wydawnictwo PEARSON. Autorzy: Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Liz Kilbey, Rod Fricker. Wybór części podręcznika zależeć będzie od poziomu grupy.

„NEW EXAM CHALLENGES”. Wydawnictwo PEARSON. Autorzy: Michael Harris, David Mower,                    Amanda Maris. Wybór części podręcznika zależeć będzie od poziomu grupy.

„NEW ENGLISH ADVENTURES”: Wydawnictwo OXFORD. Poziomy Starter, Elementary, pre-Intermediate. Autorzy: Ben Wetz. Wybór części podręcznika zależeć będzie od poziomu grupy.

 ACTIVATE” A1, A2, B1, B2 Wydawnictwo PEARSON. Autorzy: Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor.             Klasy B z rozszerzonym poziomem języka angielskiego


 


JĘZYK NIEMIECKI

Potapowicz, K. Tkaczyk Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń „Aha! Neu! -  1A i 1B, WSiP S.A.

kurs podstawowy


JĘZYK FRANCUSKI

Celine Himber, Marie-Laure Poletti „Adosphere” cz. 1  oraz  zeszyt ćwiczeń,  wyd. Hachette


INFORMATYKA

M. Kołodziej „Informatyka” , cz. I, wyd. Operon

_________________________________________________________________________

*Zakup podręczników z j. angielskiego we wrześniu po testach diagnostycznych


 


 

PODRĘCZNIKI DO II KL. GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W R. SZK. 2014/2015


  JĘZYK POLSKI

 M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski „Słowa na czasie” podręcznik do kształcenia literackiego         i kulturowego, wyd.  Nowa Era

 D. Chwastniewska i inni: „Język polski. Nauka o języku” dla klasy drugiej  część 1 i 2, wyd. Gdańskie         Wydawnictwo Oświatowe.


MATEMATYKA

A. Drążek, E. Duvnjak, E. Kokiernak - Jurkiewicz „Matematyka wokół nas” podręcznik oraz zbiór zadań  i testów, wyd. WSiP


FIZYKA

G. Francuz-Ornat, T, Kulawik, M. Nowotny-Różańska „Spotkanie z fizyką”, część 2 i 3 , wyd. Nowa Era


GEOGRAFIA

D. Szczypiński, M. Wójtowicz  „Planeta Nowa” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era


CHEMIA                                                                                                                  

 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin: „Chemia  Nowej Ery” podręcznik  cz. 2, wyd. Nowa Era


BIOLOGIA                                                                                                                        

M. Jefinow „Puls życia 2”, wyd. Nowa Era

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE                                                                                       

 I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro” cz. 2, wyd. Nowa Era


HISTORIA

S. Roszak „ Śladami przeszłości” oraz ćwiczenia, wyd. Nowa Era


ZAJĘCIA TECHNICZNE

K. Wilczek, E. Uljasz „Technika w praktyce - zajęcia krawieckie”, wyd. Nowa Era


INFORMATYKA

 M. Kołodziej „Informatyka”, cz. II. wyd. Operon


RELIGIA

 „Aby nie ustać w drodze”, wyd. św. Wojciecha, klasa 2 gimnazjum


   JĘZYK ANGIELSKI

 ACTIVATE B1, B2, C. Barraclough, S. Gaynor, wyd. PEARSON

UPBEAT 2 lub 3, I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey, R. Fricker, wyd. PEARSON

NEW EXAM CHALLENGES , M. Harris, D. Mower, A. Maris, wyd. PEARSON


JĘZYK NIEMIECKI

A. Potapowicz, K. Tkaczyk Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń „Aha! Neu! -  1B i 2A, WSiP S.A.

kurs podstawowy

 

JĘZYK FRANCUSKI

Marie-Jose Lopes, Jean-thierry Le Bougnec „Et toi” cz. 2  oraz  zeszyt ćwiczeń,  wyd. DIDER


 

PODRĘCZNIKI DO III KL.GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W R. SZK. 2014/2015


JĘZYK POLSKI


 M. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski   „Słowa na czasie”. Podręcznik do kształcenia    literackiego i kulturowego dla klasy trzeciej gimnazjum, wyd. Nowa Era


D. Chwastniewska, D. Rożek, A. Gorzałczyńska-Mróz, M. Szulc „Język polski. Nauka o języku” dla                klasy trzeciej  cz. 1 i 2, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


MATEMATYKA

A. Drążek, E. Duvnjak, E. Kokiernak -Jurkiewicz  „Matematyka wokół nas” podręcznik oraz zbiór zadań i testów , wyd. WSiP S.A.


FIZYKA

 G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska „Spotkania z fizyką”,  część 3 i 4, wyd. Nowa Era


GEOGRAFIA

Mariusz Szubert „Planeta Nowa” podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era


CHEMIA

 J.  Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin  „Chemia Nowej Ery”, podręcznik cz. 3,  wyd. Nowa Era


BIOLOGIA

 B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktasn  „Puls życia 3 ”, wyd. Nowa Era


HISTORIA

 

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz  „Śladami przeszłości” oraz ćwiczenia, wyd. Nowa Era 


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   

 I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski „Dziś i jutro” cz. 2, wyd. Nowa Era


RELIGIA

 

 „W życiu i w prawdzie”, wyd. Jedność


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 B. Breitkopf, D. Czyżow „Edukacja dla bezpieczeństwa”, WSiP S.A.


JĘZYK ANGIELSKI


UPBEAT, I. freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey, R. Fricker, wyd. PEARSON

ACTIVATE, C. Barraclough, S. Gaynor, wyd. PEARSON

EXAM   EXPLORER – Repetytorium dla Gimnazjum, A. Tkacz, D. Ostaszewska,  K. Klemińska, wyd. NOWA ERA 

 NEW ENGLISH ADVENTURE 3; B. Wetz; wyd. OXFORD 

JĘZYK NIEMIECKI

A. Potapowicz, K. Tkaczyk Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń „Aha! Neu! -  2B,  WSiP S.A.

kurs podstawowy

JĘZYK FRANCUSKI

 

  Marie-Jose Lopes, Jean-thierry Le Bougnec „Et toi” cz. 2  oraz  zeszyt ćwiczeń,  wyd. DIDER


 


2011 Podręczniki. Modified 2014 by G16 Team
Powered by Joomla 1.7 Templates